De website ps.zeeland.nl gebruikt cookies om statistieken te verzamelen.
Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
IK GEEF HIERVOOR TOESTEMMING

u bent hier

Presidium

Presidium

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de staten, de griffier van de staten en de fractievoorzitters van de partijen.

Taken

Het Presidium heeft als voornaamste taak het vaststellen van de voorlopige agenda’s voor de statenvergaderingen. Het heeft een aansturende rol ten aanzien van de statengriffie.
Het Presidium neemt besluiten over organisatorische en logistieke kwesties met betrekking tot de staten.

Lid van het Presidium zijn de voorzitter van de staten en de fractievoorzitters van de in de staten zitting hebbende partijen. De griffier van de staten is bij elke vergadering van het Presidium aanwezig en treedt op als secretaris.
 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.