Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

  wijzigingsvoorstel: de brief van Brief GS van 2 november 2022 over stand van zaken Regio Deal Zeeland in stroomversnelling 2.0 medio 2022 - 226157 toe te voegen aan de agenda als agendapunt 7.1 en betrekken bij de behandeling van agendapunt 7

 3. 3

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)

 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.

 6. 3.3

  Deze vragen uiterlijk woensdag 11 januari  vóór 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl. Dit betreft alleen vragen over onderwerpen van de commissie Economie.

  De VVD heeft vragen n.a.v. de gestelde vragen over de verkeersituatie in Boerenhol en Kuitaart
  GroenLinks heeft vragen n.a.v. het artikel: Exploitant kerncentrale Borssele ontkent Russische oorlogskas te spekken: ‘We doen geen zaken meer met de Russen

 7. 4

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

  Er hebben vier insprekers aangemeld op de volgende brieven:
  -Twee insprekers op de Brief GS van 9 december 2022 over Kernenergie - 246839
  -Een inspreker op de Brief GS van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland - 232821
  -Een inspreker op de E-mail Stichting Caudicaria van 30 november 2022 over project Zeilend met Romeinse vrachtvaarder naar London - 241103

 8. 6

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 10 januari aanstaande, 10.00 uur, in
  het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl
  • Deze brief is door de fractie PvdA teruggevraagd ter behandeling
  • Volgens de beleidsplanning zal de Verordening NSP/GLB in mei worden behandeld in de commissie Economie

 9. 7

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 10 januari aanstaande, 10.00 uur, in
  het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

  Deze brief is door de fractie van GroenLinks teruggevraagd voor behandeling

 10. 8

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 10 januari aanstaande, 10.00 uur, in
  het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

  Deze brief is door de fractie van SGP teruggevraagd voor behandeling

 11. 9

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen
  Uw op/aanmerkingen dienen vóór 10 januari aanstaande, 10.00 uur, in
  het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

 12. 10

  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies (volgt) de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.

  Voorstel afvoeren:
  Commissietoezeggingen nr. 49, 50, 51, 53
  Moties nr. 72, 82, 83, 91

  De overige nummers blijven op de toezeggingenlijst staan

 13. 10.2

 14. 11
  Volgende vergadering: 10 februari 2023
 15. 12
  Sluiting
 16. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier.

 17. 101

 18. 102

 19. 103

 20. 107

 21. 110