Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig GS
  • Van der Maas ( agendapunt 5, 9, 10, 11, 12)
  • De Bat (agendapunt 6, 7, 8)

 2. 2

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 3. 3

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)

 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.

 6. 3.3

  Deze vragen uiterlijk woensdag 8 februari vóór 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl. Dit betreft alleen vragen over onderwerpen van de commissie Economie.

  De CDA fractie heeft vragen mbt glasvezel

 7. 4

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

  Er zijn drie insprekers op agendapunt zes:

  • dit namens WISE Nederland
  • Een burger
  • En namens stichting bescherm de Delta
 8. 5

  Tijdsplanning: 90 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen) ter voorbereiding op PS 10 maart 2023
  Mogelijkheid tot het indienen van wensen en bedenkingen door PS. Vaststelling van een eventuele brief met wensen en bedenkingen door PS op 10 maart 2023

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 7 februari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

 9. 6

 10. 7

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 7 februari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

  Deze brief is door de fractie van GroenLinks teruggevraagd voor behandeling.
  De Brief stond eerder geagendeerd voor de commissie Economie van 13 januari. Door de commissie is er geadviseerd deze brief in een toekomstige commissie te behandelen.

 11. 8

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 7 februari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

  Deze brief is door de fractie SGP teruggevraagd voor behandeling
  De fractie van SGP heeft vragen gesteld over deze brief
  In overleg met de ambtenaren kwam naar vragen dat de vragen meer betrekking hebben op het Sponsorbeleid dan op de regiomarketing Zeeland.

  De Brief stond eerder geagendeerd voor de commissie Economie van 13 januari. Door de commissie is er geadviseerd deze brief in een toekomstige commissie te behandelen.

 12. 9

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 7 februari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

  Deze brief is door de fractie van SGP teruggevraagd voor behandeling.
  De Brief stond eerder geagendeerd voor de commissie Economie van 13 januari. Door de commissie is er geadviseerd deze brief in een toekomstige commissie te behandelen.

 13. 10

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 7 februari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

  Deze brief is door de fracties van PvdA en VVD teruggevraagd voor behandeling
  De fracties van PvdA en VVD hebben vragen gesteld over deze brief

 14. 11

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 7 februari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

  Deze brief is door de fracties van CU en VVD teruggevraagd voor behandeling
  De fracties van CU en VVD hebben vragen gesteld over deze brief

 15. 12

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: Behandelen (informeren)

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 7 februari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, dgaj.bracke@zeeland.nl

  Deze brief is door de fractie SGP teruggevraagd voor behandeling, er zijn tot op heden nog geen vragen gesteld over deze brief
  Reden: Willen spreken over de genoemde ontwikkelingen en duidelijkheid afloopsteigers Hansweert.

 16. 13

 17. 14

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies (volgt) de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  Voorstel afvoeren:

  Commissietoezeggingen nr. 15, 30, 32, 34, 36, 37, 38 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 53
  PS-toezeggingen nr. 70, 71, 78, 123, 126, 146,147, 148, 156, 159, 169, 170, 171, 182
  Moties nr. 31, 38, 43, 48, 70, 71 72, 75 82, 83, 91, 93
  De overige nummers blijven op de toezeggingenlijst staan

 18. 14.3

 19. 15
  Volgende vergadering: 26 mei 2023
 20. 16
  Sluiting
 21. 101

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier.

 22. 103

 23. 104

 24. 105

 25. 106

 26. 108

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

  Inspraakreactie Borsele tot de Kern tijdens de commissie Economie van 13 januari 2023.