Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

vrijdag 16 juni 2023

09:30 - 16:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
J.M.M. Polman
Toelichting

Rekening & voorjaarsbijstelling

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Bericht van verhindering: 

  • Bertie Steur (PvZ)
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 4. 4

 5. 5
  Ingekomen stukken
 6. 5.1

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan GS ter afdoening.

 7. 5.2

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij behandeling Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2022 - 316737 en Statenvoorstel Voorjaarsbijstelling en eerste ronde budgetbewaking 2023 - 317297

 8. 6
  Ingekomen stukken GS en CvdK
 9. 6.1

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij behandeling Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2022 - 316737 en Statenvoorstel Voorjaarsbijstelling en eerste ronde budgetbewaking 2023 - 317297

 10. 6.2

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij behandeling Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2022 - 316737 en Statenvoorstel Voorjaarsbijstelling en eerste ronde budgetbewaking 2023 - 317297

 11. 6.3

 12. 6.4

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij behandeling Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2022 - 316737 en Statenvoorstel Voorjaarsbijstelling en eerste ronde budgetbewaking 2023 - 317297

 13. 7

  Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel

 14. 8

  Afdoeningsvoorstel: behandelen

 15. 8.1

  Afdoeningsvoorstel: behandelen

 16. 9
  Vragensessie
 17. 10
  Moties niet behorend bij een agendapunt
 18. 11
  Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 19. 12
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 20. 13
  Sluiting
 21. 100
  Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 16 juni 2023
 22. 101
  Ingekomen stukken ter kennisneming
 23. 101.1

 24. 101.2

 25. 101.5

 26. 101.6

 27. 102
  Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
 28. 102.1

 29. 102.2

 30. 103
  Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen