Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Strategische Opgaven

vrijdag 30 augustus 2024

13:30 - 17:00
Locatie

Statenzaal

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier.
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 4. 6

 5. 7

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen
  Wilt u op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via

 6. 8

  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.

 7. 9
  Volgende vergadering: 4 oktober 2024
 8. 10
  Sluiting
 9. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken, onder opgave van het doel van teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk dinsdag na de commissievergadering om 10.00 uur te worden gemeld bij de commissiegriffier.

 10. 101

 11. 102