Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

vrijdag 27 september 2024

09:30 - 17:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
J.M.M. Polman

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 4. 4

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 5. 5
  Ingekomen stukken
 6. 6
  Ingekomen stukken GS en CvdK
 7. 7

  Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel

 8. 8

  Afdoeningsvoorstel: behandelen

 9. 9
  Vragensessie
 10. 10
  Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. 11
  Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. 12
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. 13
  Sluiting
 14. 100
  Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 27 september 2024
 15. 101
  Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. 102
  Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
 17. 102.3

 18. 104
  Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen