Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Agendapunten gedeputeerden:
  • Van der Velde: 3, 5 en 6
  • Pijpelink: 3, 7, 8, 9 en 11.1
  • Van der Maas: evt. 3 (portefeuille handhaving en toezicht)

 2. 2

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 3. 3

  Tijdsplanning voor dit gehele agendapunt: 30 minuten

 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren
  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.


  Er zijn vragen aangekondigd door:
  de fractie CDA zeegroenten snijden,
  de fractie GL over oesterrapers.

 6. 3.3

  Deze vragen vóór woensdag  15 februari a.s. om 9.30 uur aanmelden bij de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren


  Er zijn vragen aangekondigd door:
  de fractie D66 over de aanleg van een ecotunnel onder de Kloosterweg in Schouwen-Duiveland,
  de fractie PvdA over de kaarten die Deltares heeft ontwikkeld en de overstromingsgebieden in 2050,
  de fractie CDA over de wolf,
  de fractie GL over varend ontgassen.

 7. 4

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 8. 4.1

 9. 5

  Tijdsplanning: 45 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
  Hierbij betrekken: agendapunten 5.1 en 5.2
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor 14 februari aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl
  De vragen worden schriftelijk of mondeling beantwoord.
  Er zijn vragen ingediend door GL en D66. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 10. 5.1

  De brief is op 16 december 2022 door PS in handen GS gesteld ter afdoening met verzoek afschrift beantwoording aan commissie Ruimte.
  Het agendapunt is door de commissie Ruimte op 20 januari doorgeschoven ter behandeling in de volgende vergadering.
  Er zijn vragen ingediend door de PvdA. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 11. 5.2

 12. 6

  Tijdsplanning: 45 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor 14 februari aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl
  De vragen worden schriftelijk of mondeling beantwoord.


  Er zijn vragen ingediend door D66. De beantwoording is opgenomen in iBabs.


  Noot commissiegriffier:
  Het eindrapport robuuste milieutaken is door onderzoeksbureau TwynstraGudde toegelicht tijdens drie regionale sessies voor raads- en statenleden. De aanwezigen zijn door TG in opdracht van GS geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de verdere stappen.

 13. 7

  Tijdsplanning: 35 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor 14 februari aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl
  De vragen worden schriftelijk of mondeling beantwoord.


  Er zijn vragen ingediend door D66 en PvdD. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 14. 9.1

 15. 10

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
  Wilt u op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via ac.v.wallenburg@zeeland.nl

 16. 11

  Tijdsplanning: 20 minuten
  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  Hierbij betrekken: agendapunt 11.1
  Voorstel afvoeren:
  Commissie toezeggingen: 90, 92, 95, 96.
  PS toezeggingen: 139, 142, 152, 153, 155, 158.
  Moties: 44, 46, 51, 69, 80, 86.
  De vorige nummers blijven staan.

 17. 11.1

 18. 11.2

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming (informeren)
  Naar aanleiding van commissie- en statenvergaderingen wordt een lijst met toezeggingen en moties bijgehouden. Middels deze brief en bijlagen wordt voorgesteld een deel van deze toezeggingen af te doen, dan wel voortgang te melden

 19. 12
  Volgende vergadering: 2 juni 2023, aanvang 09.00 uur
 20. 13
  Sluiting
 21. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken, onder opgave van het doel van teruggevraagde behandeling.
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag na de commissievergadering om 10.00 uur te worden gemeld bij de commissiegriffier.

 22. 101

 23. 102

 24. 104

 25. 105