Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Agendapunten gedeputeerden:

  • Van der Velde: 3, 5, 6, 7 en 11.1
  • Pijpelink: 3, 8, 9, 11.2 en 11.3
  • Van der Maas: evt. 3 (portefeuille toezicht en handhaving)
 2. 2

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 3. 3

  Tijdsplanning voor dit gehele agendapunt: 30 minuten

 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren
  De leden van de commissie Ruimte worden tijdens de reguliere commissievergadering vanuit het Petit Comité geïnformeerd over de voortgang en aandachtspunten van dit traject. Korte mededeling over de stand van zaken namens het Petit Comité door Harold van de Velde.

 5. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 6. 3.3

  Afdoeningsvoorstel: informeren
  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.

 7. 3.4

  Deze vragen vóór woensdag  18 januari 2023 a.s. om 9.30 uur aanmelden bij de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 8. 4

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 9. 5

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 17 januari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
  De vragen worden mondeling of schriftelijk beantwoord.
  Er zijn vragen ingediend door GL, D66 en PvdD. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

  Bijlagen

 10. 6

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 17 januari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
  De vragen worden mondeling of schriftelijk beantwoord.

 11. 7

  Tijdsplanning: 35 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Deze brief is door commissie Ruimte op 2 december 2022 doorgeschoven ter behandeling.
  Uw  feitelijke (technische) vragen dienen vóór 17 januari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
  Noot commissiegriffier:
  Er zijn eerder vragen ingediend door D66 en PvdA. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 12. 8

  Tijdsplanning: 20 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
  Het agendapunt is door commissie Ruimte op 2 december 2022 doorgeschoven ter behandeling in een volgende vergadering.
  In deze vergadering behandelen we de rapportages Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde.
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 17 januari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
  Er zijn vragen ingediend door D66 en VVD. De beantwoording is opgenomen in iBabs.
  Er is een aanvullende vraag ingediend door VVD. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 13. 9

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen in tweede termijn (informeren)
  De antwoorden Statenvragen zijn vermeld op de bijlage van de PS-vergadering van 7 oktober 2022 en o.v.v. de fracties van CDA, PRO en SP overgedragen aan de commissie Ruimte. Behandeld in eerste termijn in commissie Ruimte 2 december 2022.
  Noot commissiegriffier:
  De beantwoording van de aanvullende vragen art. 44 vragen stond vermeld op de bijlage van de PS-vergadering van 16 december 2022 en is ter informatie toegevoegd onder agendapunt 9.1
  Er zijn vragen ingediend door D66 en VVD. De beantwoording is opgenomen in iBabs.
  Er zijn aanvullende vragen ingediend door VVD. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 14. 9.1

 15. 9.2

  Afdoeningsvoorstel: behandelen in tweede termijn (betrekken bij behandeling agendapunt 9)
  Doorgeschoven ter behandeling in tweede termijn uit commissievergadering Ruimte  2 december 2022

 16. 10

 17. 11

  Tijdsplanning: max. 20 minuten
  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  Hierbij betrekken: agendapunt 11.1 t.m. 11.3
  Voorstel afvoeren:
  commissietoezeggingen nrs. 94 en 113;
  PS-toezeggingen nrs. 127, 129, 143 en 178;
  motie nr. 92.
  De overige nummers blijven staan.

 18. 11.1

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Afdoeningsvoorstel gewijzigd: doorgeschoven ter behandeling volgende vergadering.
  De brief is op 16 december 2022 door PS in handen GS gesteld ter afdoening met verzoek afschrift beantwoording aan commissie Ruimte.
  Er zijn vragen ingediend door de PvdA. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 19. 11.2

 20. 12
  Volgende vergadering: 17 februari 2023, aanvang 09:00 uur
 21. 13
  Sluiting
 22. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken, onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling.
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag na de commissievergadering om 10.00 uur te worden gemeld bij de commissiegriffier.

 23. 101

 24. 103

 25. 104

 26. 105

 27. 106

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende vergadering o.v.v. het lid De Clerck (VVD)
  Er zijn (al) vragen ingediend door de VVD. De beantwoording is opgenomen in iBabs.