Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Verhindering van:
  Marianne Reinders-Stijnman
  Eddy Heerschop (vm)
  Willem Willemse (vm)

  Besluit

  Opening om 9.30 uur.
  Bericht van verhindering van het lid Reinders-Stijnman. De leden Bos, Heerschop, Lippens-De Reu en Willemse komen later.

 2. 2

  Besluit

  De voorzitter stelt voor de leden Van den Berge en Van Unen aan te wijzen als leden van het stembureau, vanwege de schriftelijke stemming onder 8.4, statenvoorstel voordracht nieuwe voorzitter CRO luchthaven Midden-Zeeland.
  Conclusie: het stembureau wordt ingesteld.

 3. 3

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

  Besluit

  Aan de agenda is toegevoegd onder agendapunt:

  • 6.2N    - Brief GS van 31 januari 2023 over Milieuprogramma 2023 -2027 - 273077
  • 101.7N - E-mail van Bewonersgroep Leefomgeving Borssele van 27 januari 2023 over Bezwaar Central Gate in Borsselepolder - 271000

  Conclusie: de agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

  Besluit

  Conclusie: ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5
  Ingekomen stukken
 6. 5.1

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

  Besluit

  Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

 7. 5.2

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

  Besluit

  Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

 8. 6
  Ingekomen stukken GS en CvdK
 9. 6.1

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij Initiatiefvoorstel adviescommissie RUD Zeeland - 250805

  Besluit

  Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

 10. 6.2.N

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij Statenvoorstel Milieuprogramma 2023-2027 - 253409

  Besluit

  Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

 11. 7
  Hamerstukken
 12. 7.1

 13. 8

  Afdoeningsvoorstel: behandelen

 14. 8.1

  Afdoeningsvoorstel: behandelen


  Woordvoerder: Harold van de Velde (namens de indieners)


  Sprekers:
  D66 - Ton Veraart
  VVD - Hans van Geesbergen
  SGP - Joan van Burg
  GL - Gerwi Temmink
  SP - Ger van Unen
  PRO - Robert Brunke

 15. 8.2

  Afdoeningsvoorstel: behandelen


  Sprekers:
  CU - Lars Jacobusse
  PvdA - Inez Flameling
  VVD - Hans van Geesbergen
  SGP - Harold van de Velde
  GL - Gerwi Temmink
  SP - Alex de Burger
  PvdD - Trees Janssens
  CDA - Anton Geluk
  50PLUS - George Lernout
  PRO - Robert Brunke
  PvZ - François Babijn
  FVD -Robert Koevoets

  Bijlagen

 16. 8.3

  Afdoeningsvoorstel: behandelen


  Sprekers:
  D66 - Ton Veraart
  CU - Jan Henk Verburg
  PvdA - Ralph van Hertum
  VVD - Hans van Geesbergen
  SGP - Joan van Burg
  GL - Maaike Walraven-Janssen
  SP - Ger van Unen
  PvdD - Trees Janssens
  PRO - Robert Brunke
  PvZ - François Babijn
  CDA - Hans de Kunder

 17. 8.3.1

 18. 8.4

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (schriftelijke stemming)

  Besluit

  De schriftelijke stemming heeft plaatsgevonden.


  Schorsing van de vergadering.


  Conclusie: de voorzitter van het stembureau brengt verslag uit over de schriftelijke stemming. Er zijn 32 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 31 stemmen voor en 1 stem tegen. Daarmee stemmen PS in met de benoeming van de heer A. Bosman tot voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg vliegveld Midden-Zeeland.

 19. 9

  Mondelinge beantwoording van artikel 44-vragen van Statenlid mevrouw Ger van Unen (SP) over SAR-helikopters


  Ingediende vragen:
  SP - Alex de Burger over aanbesteding busconcessie
  D66 - Ton Veraart over stikstofvergunningen

 20. 11

  proefstemming

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  CDA (5), Forum voor Democratie (2), Partij voor de Dieren (1), Partij voor Zeeland (1), SGP (5), SP (2), VVD (2), 50PLUS (2), ChristenUnie (2), FVH (1), GroenLinks (1), ProZeeland (1), PvdA (1)
  tegen
  CDA (2), Forum voor Democratie (1), Partij voor Zeeland (1), VVD (1), D66 (1), GroenLinks (1), Lijst Bosch (1), PvdA (3), PVV (1)
 21. 11.1

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA (7), Partij voor de Dieren (1), Partij voor Zeeland (2), SGP (5), SP (2), VVD (3), 50PLUS (2), ChristenUnie (2), D66 (1), FVH (1), GroenLinks (2), Lijst Bosch (1), ProZeeland (1), PvdA (4), PVV (1)
  tegen
  Forum voor Democratie (3)
 22. 11.2

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  Partij voor de Dieren (1), SP (2), 50PLUS (2), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (4), PVV (1)
  tegen
  CDA (7), Forum voor Democratie (3), Partij voor Zeeland (2), SGP (5), VVD (3), ChristenUnie (2), FVH (1), Lijst Bosch (1), ProZeeland (1)
 23. 11.3

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  Forum voor Democratie (3), Partij voor Zeeland (2), 50PLUS (1), FVH (1)
  tegen
  CDA (7), Partij voor de Dieren (1), SGP (5), SP (2), VVD (3), 50PLUS (1), ChristenUnie (2), D66 (1), GroenLinks (2), Lijst Bosch (1), ProZeeland (1), PvdA (4), PVV (1)
 24. 11.4

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  CDA (7), Partij voor de Dieren (1), SGP (5), SP (2), VVD (3), 50PLUS (2), ChristenUnie (2), D66 (1), GroenLinks (2), Lijst Bosch (1), PvdA (4), PVV (1)
  tegen
  Forum voor Democratie (3), Partij voor Zeeland (2), FVH (1), ProZeeland (1)
 25. 11.5

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  Partij voor de Dieren (1), Partij voor Zeeland (2), SP (2), 50PLUS (2), D66 (1), FVH (1), GroenLinks (2), Lijst Bosch (1)
  tegen
  CDA (7), Forum voor Democratie (3), SGP (5), VVD (3), ChristenUnie (2), ProZeeland (1), PvdA (4), PVV (1)
 26. 11.6

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA (7), Partij voor de Dieren (1), Partij voor Zeeland (2), SGP (5), SP (2), VVD (3), 50PLUS (2), ChristenUnie (2), D66 (1), GroenLinks (2), Lijst Bosch (1), PvdA (4), PVV (1)
  tegen
  Forum voor Democratie (3), FVH (1), ProZeeland (1)
 27. 11.7.X

 28. 11.8.X

 29. 11.9

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  Forum voor Democratie (3), Partij voor Zeeland (2), Lijst Bosch (1), ProZeeland (1)
  tegen
  CDA (7), Partij voor de Dieren (1), SGP (5), SP (2), VVD (3), 50PLUS (2), ChristenUnie (2), D66 (1), FVH (1), GroenLinks (2), PvdA (4), PVV (1)
 30. 11.10

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (7), Forum voor Democratie (3), Partij voor Zeeland (2), SGP (5), VVD (3), 50PLUS (2), ChristenUnie (2), D66 (1), FVH (1), Lijst Bosch (1), ProZeeland (1), PVV (1)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1), SP (2), GroenLinks (2), PvdA (4)
 31. 11.11

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  CDA (7), Forum voor Democratie (3), Partij voor Zeeland (2), SGP (5), VVD (3), 50PLUS (2), FVH (1), Lijst Bosch (1), ProZeeland (1), PVV (1)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1), SP (2), ChristenUnie (2), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (4)
 32. 11.12

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  Forum voor Democratie (3), Partij voor de Dieren (1), Partij voor Zeeland (2), SP (2), FVH (1), GroenLinks (2), ProZeeland (1), PVV (1)
  tegen
  CDA (7), SGP (5), VVD (3), 50PLUS (2), ChristenUnie (2), D66 (1), Lijst Bosch (1), PvdA (4)
 33. 11.13

  Stemming

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  Forum voor Democratie (3), Partij voor Zeeland (2), SP (1), FVH (1), ProZeeland (1)
  tegen
  CDA (7), Partij voor de Dieren (1), SGP (5), SP (1), VVD (3), 50PLUS (2), ChristenUnie (2), D66 (1), GroenLinks (2), Lijst Bosch (1), PvdA (4), PVV (1)
 34. 12
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 35. 13
  Sluiting
 36. 100
  Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 3 februari 2023
 37. 101
  Ingekomen stukken ter kennisneming
 38. 101.1

 39. 101.2

 40. 101.3

 41. 101.5

 42. 102
  Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
 43. 102.1

 44. 102.2

 45. 102.3

 46. 103
  Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
 47. 103.1