Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Bericht van verhindering: 

  • Bertie Steur (PvZ)
  • Anita Pijpelink (PvdA-GL / GS)
  • Francois Babijn (PvZ)
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 4. 4

 5. 5
  Ingekomen stukken
 6. 5.1

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en overdragen aan GS ter afdoening.

 7. 5.2

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij behandeling Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2022 - 316737 en Statenvoorstel Voorjaarsbijstelling en eerste ronde budgetbewaking 2023 - 317297

 8. 6
  Ingekomen stukken GS en CvdK
 9. 6.1

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij behandeling Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2022 - 316737 en Statenvoorstel Voorjaarsbijstelling en eerste ronde budgetbewaking 2023 - 317297

 10. 6.2

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij behandeling Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2022 - 316737 en Statenvoorstel Voorjaarsbijstelling en eerste ronde budgetbewaking 2023 - 317297

 11. 6.3

 12. 6.4

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij behandeling Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2022 - 316737 en Statenvoorstel Voorjaarsbijstelling en eerste ronde budgetbewaking 2023 - 317297

 13. 7

  Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel

 14. 8

  Afdoeningsvoorstel: behandelen

 15. 8.1

  Afdoeningsvoorstel: behandelen


  Sprekers:
  CU - Lizo Koppejan
  SGP - Joan van Burg
  PvdD - Trees Janssens
  VVD - Daniëlle de Clerck
  PvdA-GL - Gerwi Temmink
  CDA - Hannie Kool-Blokland
  D66 - Wouter Versluijs
  SP - Ger van Unen
  BBB - Antje Dees - de Vries

 16. 8.2

  Afdoeningsvoorstel: behandelen


  Sprekers:
  SGP - Harold van de Velde
  PvdD - Trees Janssens
  VVD - Aline van Opdurp
  PvdA-GL - Inez Flameling
  CDA - Rinus van 't Westeinde
  D66 - Wouter Versluijs

 17. 9

  PVV - Patrick van der Hoeff - vragen over excuses slavernijverleden

 18. 11

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  BBB (5), CDA (1), ChristenUnie (1), Forum voor Democratie (1), PvdA - GL (2), SGP (1), VVD (1)
  tegen
  BBB (4), CDA (3), D66 (1), JA21 (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA - GL (3), PVV (2), SGP (3), SP (1), VVD (2)
 19. 11
  Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 20. 11.1

  stemming

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBB (9), CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (1), Forum voor Democratie (1), JA21 (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA - GL (5), PVV (2), SGP (4), SP (1), VVD (3)
 21. 11.2

  stemming

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBB (9), CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (1), Forum voor Democratie (1), JA21 (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA - GL (5), PVV (2), SGP (4), SP (1), VVD (3)
 22. 11.3

  stemming

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBB (9), CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (1), JA21 (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA - GL (5), PVV (2), SGP (4), SP (1), VVD (3)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)
 23. 11.4

  stemming

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBB (9), CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (1), JA21 (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA - GL (5), PVV (2), SGP (4), SP (1), VVD (3)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)
 24. 11.6

  stemming

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBB (9), CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (1), JA21 (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA - GL (5), PVV (2), SGP (4), SP (1), VVD (3)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)
 25. 11.7

  stemming

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  BBB (9), CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (1), Forum voor Democratie (1), JA21 (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA - GL (5), PVV (2), SP (1), VVD (3)
  tegen
  SGP (4)
 26. 11.8

 27. 12
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 28. 13
  Sluiting
 29. 100
  Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 16 juni 2023
 30. 101
  Ingekomen stukken ter kennisneming
 31. 101.1

 32. 101.2

 33. 101.5

 34. 101.6

 35. 102
  Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
 36. 102.1

 37. 102.2

 38. 103
  Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen