Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Economie

vrijdag 6 september 2024

13:30 - 17:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
G.W.A. Temmink

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 3. 3

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)

 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.

 6. 3.3

  Deze vragen uiterlijk woensdag ............... vóór 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, ....@zeeland.nl. Dit betreft alleen vragen over onderwerpen van de commissie Economie.

 7. 4

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, ....@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 8. 6

 9. 10

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
  Wilt u op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via j.steenbakker-van.nieuwenhuijze@zeeland.nl.

 10. 11

  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.

 11. 12
  Volgende vergadering: 11 oktober 2024
 12. 13
  Sluiting
 13. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier.

 14. 101

 15. 102

 16. 104

 17. 105

 18. 107

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

 19. 110