Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Agendapunten gedeputeerden:

  • De Bat: 5. 9.1, 9.2, 9.3
  • Van der Maas: 6, 6.1, 7, 9.3
 2. 2

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 3. 3

  Tijdsplanning voor dit gehele agendapunt: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)

 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.

 6. 3.3

  Afdoeningsvoorstel: informeren
  Deze vragen vóór 19 juni a.s. om 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, j.steenbakker-van.nieuwenhuijze@zeeland.nl. Dit betreft alleen vragen over onderwerpen van de commissie Economie.


  Er zijn vragen aangekondigd door de fractie BBB over een werkbezoek in Borsele van de vaste Kamercommissie EZK over energieprojecten in of nabij het Sloegebied.

 7. 4

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, j.steenbakker-van.nieuwenhuijze@zeeland.nl.
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 8. 5

  Tijdsplanning: 45 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 18 juni aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, j.steenbakker-van.nieuwenhuijze@zeeland.nl
  Er zijn vragen ingediend door D66 en BBB. De antwoorden staan in iBabs.

  01:04:24 - 01:04:25 - G.W.A. Temmink
  01:04:29 - 01:04:32 - J. de Bat
  01:07:45 - 01:07:46 - J.R. Oudeman
  01:07:47 - 01:07:49 - G.W.A. Temmink
  01:08:32 - 01:08:34 - J. de Bat
  01:12:18 - 01:12:22 - G.W.A. Temmink
  01:13:02 - 01:13:04 - R. Zeilstra
  01:13:04 - 01:13:17 - G.W.A. Temmink
  01:13:18 - 01:13:23 - G.W.A. Temmink
  01:14:17 - 01:14:18 - G.W.A. Temmink
  01:14:18 - 01:14:19 - J. de Bat
  01:15:11 - 01:15:13 - G.W.A. Temmink
  01:15:18 - 01:15:19 - C.R. Bierens
  01:15:39 - 01:15:43 - G.W.A. Temmink
  01:15:48 - 01:16:08 - G. van Unen
  01:16:08 - 01:16:09 - G.W.A. Temmink
  01:16:09 - 01:16:11 - J. de Bat
  01:17:10 - 01:17:14 - G.W.A. Temmink
  01:17:14 - 01:17:15 - G. van Unen
  01:17:32 - 01:17:33 - G.W.A. Temmink
  01:17:33 - 01:17:34 - J. de Bat
  01:17:35 - 01:17:36 - R. Zeilstra
  01:18:22 - 01:18:23 - G.W.A. Temmink
  01:19:20 - 01:19:22 - G. Heijkoop
  01:19:22 - 01:19:26 - G.W.A. Temmink
  01:20:19 - 01:20:21 - J. de Bat
  01:20:30 - 01:21:17 - J. de Bat
  01:21:17 - 01:21:19 - G.W.A. Temmink
  01:21:40 - 01:21:41 - J. de Bat
  01:26:48 - 01:26:49 - J.A. Rottier
  01:26:49 - 01:26:51 - G.W.A. Temmink
  01:27:11 - 01:27:12 - G.W.A. Temmink
  01:28:31 - 01:28:33 - G.W.A. Temmink
  01:28:34 - 01:29:10 - G. van Unen
  01:29:10 - 01:29:11 - J. de Bat
  01:30:33 - 01:30:41 - G.W.A. Temmink
  01:31:24 - 01:31:25 - G.W.A. Temmink
  01:31:31 - 01:31:32 - G.W.A. Temmink
  01:31:37 - 01:31:41 - G.W.A. Temmink
  01:33:38 - 01:33:41 - J. de Bat
  01:33:42 - 01:33:44 - G.W.A. Temmink
  01:33:53 - 01:34:59 - J. de Bat
  01:35:02 - 01:35:05 - E.J.A. Koppejan
  01:35:31 - 01:35:32 - J. de Bat
  01:36:52 - 01:36:53 - G.W.A. Temmink
  01:36:54 - 01:36:56 - G.W.A. Temmink
  01:37:35 - 01:37:36 - G.W.A. Temmink
  01:38:33 - 01:38:34 - G.W.A. Temmink
  01:40:30 - 01:40:33 - G.W.A. Temmink
  01:41:20 - 01:41:54 - R. Zeilstra
  01:41:54 - 01:41:58 - G.W.A. Temmink
  01:42:23 - 01:42:25 - G. van Unen
  01:42:38 - 01:42:42 - G.W.A. Temmink
  01:42:42 - 01:43:24 - J.R. Oudeman
  01:43:24 - 01:43:28 - G.W.A. Temmink
  01:43:28 - 01:43:29 - J. de Bat
  01:46:31 - 01:46:36 - G.W.A. Temmink
  01:46:36 - 01:46:37 - R. Zeilstra
  01:46:49 - 01:46:51 - G.W.A. Temmink
  01:46:52 - 01:47:24 - J. de Bat
  01:47:24 - 01:47:25 - G.W.A. Temmink
  01:57:47 - 01:58:41 - G.W.A. Temmink
 9. 6

  Tijdsplanning: 45 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Hierbij betrekken: agendapunt 6.1 en 6.2.N
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 18 juni aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, j.steenbakker-van.nieuwenhuijze@zeeland.nl
  Er zijn vragen ingediend door D66. De antwoorden staan in iBabs.

  01:58:04 - 01:58:41 - G.W.A. Temmink
  01:58:41 - 02:04:22 - A.J. van der Maas
  02:05:04 - 02:06:46 - G. van Unen
  02:06:47 - 02:07:02 - G.W.A. Temmink
  02:07:02 - 02:07:03 - J.R. Oudeman
  02:08:32 - 02:08:35 - G.W.A. Temmink
  02:08:35 - 02:10:37 - R. Zeilstra
  02:10:37 - 02:10:44 - G.W.A. Temmink
  02:10:44 - 02:10:47 - C.R. Bierens
  02:11:40 - 02:11:43 - G.W.A. Temmink
  02:11:43 - 02:11:46 - A.J. van der Maas
  02:18:08 - 02:18:28 - R. Zeilstra
  02:18:28 - 02:18:30 - G.W.A. Temmink
  02:19:40 - 02:19:55 - G.W.A. Temmink
  02:19:55 - 02:19:56 - A.J. van der Maas
  02:22:22 - 02:23:31 - G.W.A. Temmink
 10. 6.1

 11. 6.2.N

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij agendapunt 6.

 12. 7

  Tijdsplanning: 20 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (controleren/evalueren)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 18 juni aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, j.steenbakker-van.nieuwenhuijze@zeeland.nl.
  Noot commissiegriffier:
  In de commissie Economie worden de voortgangsrapportages van de projecten Zanddijk en Traverse Kapellebrug besproken. De overige rapportages worden respectievelijk in de commissies Ruimte en Bestuur besproken.
  Er zijn vragen ingediend door D66 en BBB. De antwoorden staan in iBabs.

  02:22:51 - 02:23:31 - G.W.A. Temmink
  02:23:31 - 02:23:32 - B.A. Schutz
  02:24:49 - 02:24:54 - G.W.A. Temmink
  02:24:54 - 02:27:06 - C.R. Bierens
  02:27:07 - 02:27:11 - G.W.A. Temmink
  02:27:40 - 02:27:45 - G.W.A. Temmink
  02:28:49 - 02:28:56 - G.W.A. Temmink
  02:29:00 - 02:29:02 - A.J. van der Maas
  02:29:04 - 02:29:10 - G.W.A. Temmink
  02:29:25 - 02:32:01 - A.J. van der Maas
  02:32:01 - 02:32:02 - G. van Unen
  02:32:02 - 02:32:04 - G.W.A. Temmink
  02:32:17 - 02:32:18 - G.W.A. Temmink
  02:32:21 - 02:32:37 - A.J. van der Maas
  02:32:37 - 02:32:38 - G.W.A. Temmink
  02:33:05 - 02:33:08 - G.W.A. Temmink
  02:35:42 - 02:36:03 - G.W.A. Temmink
  02:36:33 - 02:36:34 - B.A. Schutz
  02:36:35 - 02:36:37 - G.W.A. Temmink
  02:39:26 - 02:39:48 - G.W.A. Temmink
  02:39:52 - 02:41:39 - A.J. van der Maas
  02:41:39 - 02:41:40 - B.A. Schutz
  02:41:40 - 02:41:41 - G.W.A. Temmink
  02:42:40 - 02:42:45 - G.W.A. Temmink
  02:42:48 - 02:44:39 - A.J. van der Maas
  02:44:39 - 02:44:41 - G.W.A. Temmink
  02:45:21 - 02:45:31 - G.W.A. Temmink
  02:45:31 - 02:45:34 - J.A.M. van Hertum
  02:46:08 - 02:46:25 - G.W.A. Temmink
  02:46:25 - 02:46:39 - G. van Unen
  02:46:40 - 02:46:41 - G.W.A. Temmink
  02:47:33 - 02:47:34 - G. van Unen
  02:47:34 - 02:47:35 - J.A.M. van Hertum
  02:47:35 - 02:47:36 - G.W.A. Temmink
  02:47:43 - 02:47:45 - G.W.A. Temmink
  02:47:45 - 02:47:47 - A.J. van der Maas
  02:48:20 - 02:48:23 - G.W.A. Temmink
  02:48:47 - 02:48:49 - G.W.A. Temmink
  02:48:52 - 02:48:55 - A.J. van der Maas
  02:48:55 - 02:49:03 - G.W.A. Temmink
  02:49:06 - 02:49:10 - G.W.A. Temmink
 13. 8

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
  Wilt u op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via j.steenbakker-van.nieuwenhuijze@zeeland.nl.

 14. 9

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  Hierbij betrekken: agendapunten 9.1 t/m 9.3
  Commissie toezegging nrs.: 52, 8, 10, 11, 12, 13
  PS toezegging nrs.: 130, 176, 6, 9, 12
  Motie nr.: 58, 13, 19
  De overige nummers blijven staan.

  02:50:39 - 02:51:34 - J.A.M. van Hertum
  02:51:34 - 02:51:47 - G.W.A. Temmink
  02:51:47 - 02:51:48 - R. Zeilstra
  02:52:28 - 02:52:43 - G.W.A. Temmink
  02:52:43 - 02:52:49 - A.J. van der Maas
  02:54:03 - 02:54:26 - G.W.A. Temmink
  02:54:27 - 02:54:31 - R. Zeilstra
  02:54:31 - 02:55:06 - G.W.A. Temmink
 15. 9.1

 16. 9.2

 17. 10

  02:54:54 - 02:55:06 - G.W.A. Temmink
  02:55:06 - 02:55:08 - J.R. Oudeman
  02:55:10 - 02:55:11 - J.R. Oudeman
  02:55:16 - 02:55:25 - G.W.A. Temmink
 18. 11
  Sluiting
 19. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier.

 20. 101