Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Agendapunten gedeputeerden:

  • Van der Maas: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 5 / 5.1 / 5.2, 11.1
  • Nielen: 5 / 5.1 / 5.2, 11.1
  • Vael: 6
  • De Bat: 7, 8, 11.1
  • Van der Velde: 3.1.3, 9, 11.1
  00:28:28 - 00:29:13 - C.L.M. van den Berge
  00:29:13 - 00:29:15 - F.J.D. Peutz
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren / controleren)


  In deze vergadering wordt met de Zeeuwse IPO AV-leden de agenda van de AV-vergadering op 25 juni 2024 voorbereid.

  00:30:52 - 00:31:44 - C.L.M. van den Berge
  00:31:51 - 00:32:52 - C.L.M. van den Berge
  00:32:52 - 00:33:45 - M.A. van 't Westeinde
  00:33:45 - 00:33:47 - C.L.M. van den Berge
  00:34:13 - 00:34:14 - B.A. Schutz
  00:37:06 - 00:39:19 - J.J. van Burg
  00:39:19 - 00:39:24 - C.L.M. van den Berge
  00:39:24 - 00:39:25 - A.L. Boone
  00:40:31 - 00:41:40 - A.P.J. van de Swaluw
  00:41:40 - 00:41:41 - C.L.M. van den Berge
  00:42:02 - 00:42:07 - C.L.M. van den Berge
  00:42:07 - 00:42:08 - G.W.A. Temmink
  00:46:34 - 00:46:38 - C.L.M. van den Berge
  00:46:38 - 00:48:20 - G. van Unen
  00:48:20 - 00:48:21 - C.L.M. van den Berge
  00:48:21 - 00:48:23 - F.J.D. Peutz
  00:49:18 - 00:49:20 - A.L. Boone
  00:49:20 - 00:49:21 - C.L.M. van den Berge
  00:49:41 - 00:49:42 - F.J.D. Peutz
  00:50:00 - 00:50:02 - H.G.A. Steur
  00:50:04 - 00:50:06 - H.G.A. Steur
  00:50:06 - 00:50:07 - C.L.M. van den Berge
  00:50:08 - 00:50:11 - C.L.M. van den Berge
  00:50:14 - 00:50:21 - C.L.M. van den Berge
  00:50:21 - 00:50:22 - A.P.J. van de Swaluw
  00:50:30 - 00:50:39 - C.L.M. van den Berge
  00:50:46 - 00:57:02 - A.J. van der Maas
  00:57:02 - 00:57:04 - G.W.A. Temmink
  00:57:04 - 00:57:05 - C.L.M. van den Berge
  00:57:17 - 00:57:20 - C.L.M. van den Berge
  00:57:20 - 00:57:22 - A.J. van der Maas
  01:00:01 - 01:00:05 - J.J. van Burg
  01:00:55 - 01:01:04 - C.L.M. van den Berge
  01:01:07 - 01:01:08 - A.J. van der Maas
  01:01:08 - 01:01:10 - G.W.A. Temmink
  01:01:24 - 01:01:28 - C.L.M. van den Berge
  01:01:30 - 01:03:39 - A.J. van der Maas
  01:03:39 - 01:03:40 - C.L.M. van den Berge
  01:03:58 - 01:04:01 - C.L.M. van den Berge
  01:05:04 - 01:05:06 - C.L.M. van den Berge
  01:05:07 - 01:06:16 - J.J. van Burg
  01:06:16 - 01:06:19 - C.L.M. van den Berge
  01:06:19 - 01:06:21 - A.J. van der Maas
  01:06:43 - 01:06:49 - C.L.M. van den Berge
  01:06:51 - 01:07:45 - A.M. Dees - de Vries
  01:07:45 - 01:07:46 - C.L.M. van den Berge
  01:07:47 - 01:10:48 - M.A. van 't Westeinde
  01:11:15 - 01:11:20 - F.J.D. Peutz
  01:12:21 - 01:12:23 - A.P.J. van de Swaluw
  01:13:35 - 01:13:40 - F.J.D. Peutz
  01:13:42 - 01:15:18 - A.J. van der Maas
  01:15:19 - 01:15:23 - C.L.M. van den Berge
  01:15:23 - 01:15:24 - M.A. van 't Westeinde
  01:15:33 - 01:15:34 - C.L.M. van den Berge
  01:16:16 - 01:16:20 - C.L.M. van den Berge
  01:16:21 - 01:17:00 - G.W.A. Temmink
  01:17:00 - 01:17:01 - C.L.M. van den Berge
  01:17:01 - 01:17:03 - A.J. van der Maas
  01:17:29 - 01:17:35 - G.W.A. Temmink
  01:17:36 - 01:17:39 - A.R.M. Vael
  01:17:39 - 01:17:40 - C.L.M. van den Berge
 5. 3.1.2

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren / controleren)


  In deze vergadering wordt met de Zeeuwse IPO AV-leden de agenda van de AV-vergadering op 25 juni 2024 voorbereid.


  Er zijn vragen ingediend door PvdD. De antwoorden staan in iBabs.

 6. 3.1.3

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij agenda 3.1.2, Voorjaarsnota BIJ12.


  Er zijn vragen ingediend door PvZ. De antwoorden staan in iBabs. 

 7. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren

  01:18:43 - 01:18:45 - C.L.M. van den Berge
  01:18:47 - 01:19:16 - B.L.L. van der Velde
  01:19:17 - 01:19:18 - C.L.M. van den Berge
  01:19:18 - 01:19:24 - J.L. Kool-Blokland
  01:19:37 - 01:19:38 - C.L.M. van den Berge
  01:19:39 - 01:19:55 - D. de Clerck
  01:19:55 - 01:19:56 - C.L.M. van den Berge
  01:19:56 - 01:20:10 - B.L.L. van der Velde
  01:20:10 - 01:20:21 - C.L.M. van den Berge
  01:20:21 - 01:20:22 - G. van Unen
  01:20:38 - 01:20:40 - B.L.L. van der Velde
  01:20:41 - 01:21:03 - C.L.M. van den Berge
 8. 3.3

  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
  Afdoeningsvoorstel: informeren

  01:20:55 - 01:21:03 - C.L.M. van den Berge
 9. 3.4

  Deze vragen vóór woensdag 19 juni a.s. om 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren


  Er zijn vragen aangekondigd door CDA over krantenartikel PZC ‘Provincie wil geen statushouders in hotelkamers stoppen en komt met plan voor tussentijdse oplossing’

  01:21:00 - 01:21:03 - C.L.M. van den Berge
  01:21:03 - 01:21:08 - A.P.J. van de Swaluw
  01:21:15 - 01:21:16 - A.P.J. van de Swaluw
  01:21:43 - 01:21:53 - C.L.M. van den Berge
  01:22:36 - 01:22:37 - C.L.M. van den Berge
  01:25:40 - 01:27:15 - C.A.H.M. Govaert
  01:27:15 - 01:27:16 - C.L.M. van den Berge
  01:27:20 - 01:27:32 - A.P.J. van de Swaluw
  01:27:32 - 01:27:34 - C.L.M. van den Berge
  01:27:34 - 01:28:17 - B.L.L. van der Velde
  01:28:17 - 01:28:20 - C.L.M. van den Berge
  01:28:21 - 01:28:34 - C.A.H.M. Govaert
  01:28:34 - 01:30:13 - C.L.M. van den Berge
 10. 4

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

  01:28:50 - 01:30:13 - C.L.M. van den Berge
 11. 5

  Tijdplanning: 60 minuten


  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen).
  Hierbij betrekken: agendapunten 5.1 en 5.2


  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor dinsdag 18 juni aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.


  Er zijn vragen ingediend door D66 en BBB. De antwoorden staan in iBabs.

  01:28:51 - 01:30:13 - C.L.M. van den Berge
  01:30:14 - 01:33:27 - C.A.H.M. Govaert
  01:33:27 - 01:33:28 - C.L.M. van den Berge
  01:33:30 - 01:38:12 - D. de Clerck
  01:38:12 - 01:38:16 - C.L.M. van den Berge
  01:38:18 - 01:45:15 - W.H. Kok
  01:45:15 - 01:45:19 - C.L.M. van den Berge
  01:45:20 - 01:49:07 - E.J.A. Koppejan
  01:49:07 - 01:49:10 - C.L.M. van den Berge
  01:49:10 - 01:55:02 - J.L. Kool-Blokland
  01:55:03 - 01:55:06 - C.L.M. van den Berge
  01:55:07 - 01:58:30 - G. van Unen
  01:58:34 - 01:59:41 - H.G.A. Steur
  01:59:41 - 01:59:45 - C.L.M. van den Berge
  01:59:45 - 02:03:21 - G.W.A. Temmink
  02:03:21 - 02:03:22 - D. de Clerck
  02:03:26 - 02:03:28 - C.L.M. van den Berge
  02:03:32 - 02:04:44 - D. de Clerck
  02:04:44 - 02:04:45 - C.L.M. van den Berge
  02:04:45 - 02:04:46 - G.W.A. Temmink
  02:04:48 - 02:06:04 - G.W.A. Temmink
  02:06:04 - 02:06:07 - D. de Clerck
  02:06:37 - 02:07:10 - D. de Clerck
  02:07:10 - 02:07:11 - C.L.M. van den Berge
  02:07:34 - 02:07:35 - C.L.M. van den Berge
  02:07:36 - 02:08:11 - W.H. Kok
  02:08:11 - 02:08:13 - C.L.M. van den Berge
  02:08:13 - 02:09:17 - G.W.A. Temmink
  02:09:18 - 02:09:35 - W.H. Kok
  02:09:37 - 02:10:36 - G.W.A. Temmink
  02:10:37 - 02:10:45 - G. van Unen
  02:10:53 - 02:11:14 - G.W.A. Temmink
  02:11:18 - 02:11:21 - A.J. van der Maas
  02:11:21 - 02:11:23 - C.L.M. van den Berge
  02:11:24 - 02:11:35 - C.A.H.M. Govaert
  02:12:01 - 02:12:32 - C.L.M. van den Berge
  02:12:39 - 02:12:43 - J.J. van Burg
  02:12:43 - 02:12:54 - C.L.M. van den Berge
  02:14:19 - 02:14:25 - C.L.M. van den Berge
  02:14:46 - 02:14:47 - C.L.M. van den Berge
  02:18:27 - 02:18:31 - C.L.M. van den Berge
  02:18:33 - 02:19:07 - A.J. van der Maas
  02:19:08 - 02:19:11 - C.A.H.M. Govaert
  02:19:11 - 02:19:14 - C.A.H.M. Govaert
  02:27:21 - 02:27:44 - G. van Unen
  02:27:44 - 02:27:46 - C.L.M. van den Berge
  02:27:49 - 02:30:44 - A.J. van der Maas
  02:30:44 - 02:30:45 - J.L. Kool-Blokland
  02:30:45 - 02:30:46 - C.L.M. van den Berge
  02:31:17 - 02:31:19 - C.L.M. van den Berge
  02:32:19 - 02:32:20 - G. van Unen
  02:32:20 - 02:32:26 - C.L.M. van den Berge
  02:32:40 - 02:32:48 - J.L. Kool-Blokland
  02:33:02 - 02:33:37 - A.J. van der Maas
  02:33:37 - 02:33:41 - J.L. Kool-Blokland
  02:33:42 - 02:33:43 - C.L.M. van den Berge
  02:34:14 - 02:34:15 - C.L.M. van den Berge
  02:34:16 - 02:41:34 - A.J. van der Maas
  02:41:34 - 02:41:35 - C.L.M. van den Berge
  02:41:36 - 02:42:36 - W.R.L. Nielen
  02:42:37 - 02:42:54 - C.L.M. van den Berge
  02:42:55 - 02:43:17 - H.G.A. Steur
  02:43:18 - 02:43:19 - C.L.M. van den Berge
  02:43:20 - 02:45:13 - J.L. Kool-Blokland
  02:45:13 - 02:45:15 - C.L.M. van den Berge
  02:45:17 - 02:49:17 - W.H. Kok
  02:49:19 - 02:50:20 - C.A.H.M. Govaert
  02:50:21 - 02:50:22 - C.L.M. van den Berge
  02:50:23 - 02:53:54 - A.J. van der Maas
  02:53:55 - 02:53:56 - C.L.M. van den Berge
  02:53:56 - 02:54:11 - W.H. Kok
  02:54:15 - 02:54:20 - A.J. van der Maas
  02:54:31 - 02:54:32 - C.L.M. van den Berge
  02:54:41 - 02:55:24 - W.H. Kok
  02:55:24 - 02:55:25 - A.J. van der Maas
  02:55:57 - 02:55:58 - C.L.M. van den Berge
  02:56:00 - 02:56:22 - A.J. van der Maas
  02:56:22 - 02:56:27 - C.L.M. van den Berge
  02:56:28 - 02:56:30 - W.H. Kok
  02:56:41 - 02:56:42 - J.L. Kool-Blokland
  02:56:42 - 02:56:44 - C.L.M. van den Berge
  02:57:01 - 02:57:02 - A.J. van der Maas
  02:57:30 - 02:57:34 - C.L.M. van den Berge
  02:57:34 - 02:57:45 - J.L. Kool-Blokland
  02:58:08 - 02:58:09 - C.L.M. van den Berge
  02:58:46 - 02:58:53 - C.L.M. van den Berge
  02:58:53 - 02:58:54 - H.G.A. Steur
  02:58:59 - 02:59:00 - C.L.M. van den Berge
  02:59:00 - 02:59:01 - A.J. van der Maas
 12. 5.1

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij Statenvoorstel - WST (gedeeltelijk) tolvrij - financiële uitwerking - 461969, agendapunt 5


  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor dinsdag 18 juni aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.

 13. 5.2

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming


  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor dinsdag 18 juni aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.

 14. 6

  Tijdplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)


  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor dinsdag 18 juni aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.


  Er zijn vragen ingediend door VVD, D66, BBB en PvdD. De antwoorden staan in iBabs.

  03:05:34 - 03:05:54 - C.L.M. van den Berge
  03:05:54 - 03:06:17 - J.J. van Burg
  03:06:18 - 03:06:44 - G. van Unen
  03:07:09 - 03:07:12 - C.L.M. van den Berge
  03:07:15 - 03:09:14 - M.W. de Brauwer
  03:09:14 - 03:09:16 - C.L.M. van den Berge
  03:09:17 - 03:10:46 - C.A.H.M. Govaert
  03:10:47 - 03:10:49 - C.L.M. van den Berge
  03:10:50 - 03:12:20 - D. de Clerck
  03:12:20 - 03:12:24 - C.L.M. van den Berge
  03:12:25 - 03:15:37 - J.J. van Burg
  03:15:38 - 03:15:41 - C.L.M. van den Berge
  03:15:42 - 03:16:28 - A.P.J. van de Swaluw
  03:16:30 - 03:16:31 - F.J.D. Peutz
  03:17:25 - 03:17:28 - C.L.M. van den Berge
  03:17:29 - 03:17:35 - C.L.M. van den Berge
  03:17:36 - 03:18:17 - H.G.A. Steur
  03:18:17 - 03:18:20 - C.L.M. van den Berge
  03:18:23 - 03:19:45 - A.J. van der Maas
  03:19:45 - 03:19:48 - G.W.A. Temmink
  03:19:54 - 03:23:37 - A.R.M. Vael
  03:23:37 - 03:23:41 - J.J. van Burg
  03:24:45 - 03:24:46 - C.L.M. van den Berge
  03:24:47 - 03:25:37 - A.R.M. Vael
  03:25:37 - 03:26:03 - F.J.D. Peutz
  03:26:04 - 03:26:05 - C.L.M. van den Berge
  03:26:49 - 03:26:52 - F.J.D. Peutz
  03:26:52 - 03:26:53 - C.L.M. van den Berge
  03:27:30 - 03:28:09 - F.J.D. Peutz
  03:29:07 - 03:29:08 - H.G.A. Steur
  03:29:10 - 03:29:15 - C.L.M. van den Berge
  03:29:19 - 03:30:28 - D. de Clerck
  03:30:29 - 03:30:55 - A.R.M. Vael
 15. 7

  Tijdplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)


  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor dinsdag 18 juni aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.

  03:32:12 - 03:32:13 - C.L.M. van den Berge
  03:32:38 - 03:33:08 - J. de Bat
  03:33:09 - 03:33:11 - G. van Unen
 16. 9

  Tijdplanning: 15 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)


  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor dinsdag 18 juni aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.


  Er zijn vragen ingediend door D66. De antwoorden staan in iBabs.

  03:34:32 - 03:34:38 - W.H. Kok
  03:34:40 - 03:35:13 - B.L.L. van der Velde
 17. 10

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen
  Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor dinsdag 18 juni a.s.,  9.00 uur melden bij de commissiegriffier via me.trimpe@zeeland.nl.

 18. 11

  Tijdsplanning: 15 minuten voor gehele agendapunt inclusief agendapunt 11.1.
  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies om commissietoezeggingen nr's. 7 en 13, PS-toezegging nr. 14 en motie nr. 8 als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  De overige nummers blijven staan.

  03:36:10 - 03:36:49 - F.J.D. Peutz
  03:36:53 - 03:37:12 - H.G.A. Steur
  03:37:12 - 03:37:20 - J.L. Kool-Blokland
  03:37:25 - 03:37:30 - J.L. Kool-Blokland
 19. 12
  Volgende vergadering: vrijdag 6 september 2024, 9.00 uur
 20. 13
  Sluiting
 21. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier

 22. 101

 23. 105

 24. 106

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming