Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

vrijdag 6 september 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
C.L.M. van den Berge

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 6. 3.3

  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 7. 3.4

  Deze vragen vóór (twee dagen vooraf, dus woensdag  xxxxx a.s. om 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 8. 4

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 9. 5

 10. 9

 11. 10

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen
  Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor dinsdag 3 september 2024, 9.00 uur melden bij de commissiegriffier via me.trimpe@zeeland.nl.

 12. 11

  Tijdsplanning: 15 minuten voor gehele agendapunt inclusief ...
  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies xx als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  De overige nummers blijven staan.

 13. 12
  Volgende vergadering: vrijdag 11 oktober 2024, 9.00 uur
 14. 13
  Sluiting
 15. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier

 16. 102