Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

vrijdag 30 augustus 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
J.L. Kool-Blokland

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. 2

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 3. 3

  Tijdsplanning voor dit gehele agendapunt: 30 minuten

 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren
  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.

 6. 3.3

  Deze vragen vóór woensdag  xxxxx a.s. om 9.30 uur aanmelden bij de commissiegriffier, iam.curfs@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 7. 4

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, iam.curfs@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 8. 7

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)

  Bijlagen

 9. 8

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)

  Bijlagen

 10. 10

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
  Wilt u op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via ....

 11. 11

  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.

 12. 11.1

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Er zijn vragen ingediend door BBB. De antwoorden staan in iBabs.
  Deze brief is op verzoek van de fractie van BBB ter behandeling doorgeschoven uit een vorige vergadering.

 13. 11.2

 14. 12
  Volgende vergadering: 4 oktober 2024, aanvang 09:00 uur
 15. 13
  Sluiting
 16. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken, onder opgave van het doel van teruggevraagde behandeling. De vragen dienen uiterlijk dinsdag na de commissievergadering om 10.00 uur te worden gemeld bij de commissiegriffier.

 17. 101

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  Noot commissiegriffier: op 18 oktober 2024 vindt er een GS-informatiebijeenkomst plaats over de Zuidwestelijke Deltawateren.

 18. 103

 19. 107

 20. 110