Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezigheid gedeputeerden:
  gedeputeerde Van der Maas: 3.1, 5, 7.1
  gedeputeerde De Bat: 6
  gedeputeerde Van der Velde: 7

 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Tijdsplanning totaal: 45 minuten, waarvan 15 minuten voor IPO

 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 6. 3.3

  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
  Afdoeningsvoorstel: informeren

  Vraag van PvZ-fractie over OV-staking
  Vraag van D66-fractie over hoge winst Yara in relatie tot verduurzaming

 7. 3.4

  Deze vragen vóór woensdag 8 februari a.s. om 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 8. 4

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 9. 5

 10. 6

 11. 7

 12. 7.1

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij agendapunt 7.

 13. 8

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen
  Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor dinsdag 7 februari, 9.00 uur melden bij de commissiegriffier via me.trimpe@zeeland.nl.

 14. 9

  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies commissietoezeggingen nr's. 45, 53, 56, 57, 60, 61 en 64, PS-toezegging nr. 125 en moties nr's. 60, 64 en 65 als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  De overige nummers blijven staan.

 15. 9.2

 16. 10
  Volgende vergadering: vrijdag 26 mei 2023, 9.00 uur
 17. 11
  Sluiting
 18. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier

 19. 102

 20. 103

 21. 104

 22. 105

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming