Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Agendapunten gedeputeerden:
  · Van der Maas: 3.1, 5, 6
  · De Bat: 7, 11
  · Van der Velde: 10


  Bericht van verhindering van:
  Martin Bos, FVD
  Jules Hinssen, PvdA-GL, wordt vervangen door Ay Ling van der Spek-Thung

 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Tijdsplanning totaal: 45 minuten, waarvan 15 minuten voor IPO  Bij dit punt vindt de terugkoppeling uit de Auditcommissie van 19 oktober plaats.

 4. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.3

  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
  Afdoeningsvoorstel: informeren


  Er zijn vragen aangekondigd door:
  SGP over voornemen van de Europese Commissie om nieuwe regelgeving op te zetten voor het gebruik van plastic pellets (nurdles) door bedrijven
  D66 n.a.v. berichtgeving in de NRC over netcongestie en experimenten.

 6. 3.4

  Deze vragen vóór woensdag  18 oktober a.s. om 9.30 uur aanmelden bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 7. 4

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 8. 7

  Tijdsplanning: 30 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor dinsdag 17 oktober aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl

 9. 8

  Tijdsplanning: 20 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (controleren)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor dinsdag 17 oktober aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl


  Er zijn vragen gesteld door VVD. De antwoorden staan in iBabs.

 10. 9

  Tijdsplanning: 20 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (controleren)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor dinsdag 17 oktober aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.


  Er zijn vragen gesteld door D66. De antwoorden staan in iBabs.

 11. 10

 12. 12

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen
  Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor dinsdag 17 oktober 2023, 9.00 uur melden bij de commissiegriffier via me.trimpe@zeeland.nl.

 13. 13

  Tijdsplanning: 5 minuten
  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren:
  Commissietoezegging nr. 5
  PS-toezeggingen nr. 83
  De overige nummers blijven staan.

 14. 14
  Volgende vergadering: vrijdag 24 november 2023, 9.00 uur
 15. 15
  Sluiting
 16. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier