Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. 2

  Beëdigen van burger-commissieleden mevrouw Zandman (PVV) en de heer Kok (SGP)

 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

  Tijdsplanning totaal: 45 minuten, waarvan 15 minuten voor IPO

 5. 4.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

  00:39:20 - 00:39:22 - C.L.M. van den Berge
  00:39:25 - 00:39:29 - C.L.M. van den Berge
  00:39:42 - 00:40:20 - T.A.O. Janssens
  00:40:20 - 00:40:21 - J.J. van Burg
  00:40:24 - 00:41:08 - G. van Unen
  00:41:21 - 00:41:58 - G.W.A. Temmink
  00:41:58 - 00:42:05 - C.L.M. van den Berge
  00:42:21 - 00:42:49 - J.J. van Burg
  00:42:49 - 00:42:56 - C.L.M. van den Berge
  00:42:57 - 00:43:31 - A.J. van der Maas
  00:43:32 - 00:43:34 - C.L.M. van den Berge
  00:46:28 - 00:46:43 - W. Versluijs
  00:46:43 - 00:46:44 - C.L.M. van den Berge
  00:46:45 - 00:47:04 - G.W.A. Temmink
  00:47:46 - 00:47:47 - C.L.M. van den Berge
  00:48:22 - 00:49:04 - J. de Bat
 6. 4.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 7. 4.3

  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 8. 4.4

  Deze vragen vóór woensdag 24 mei a.s., 9.30 uur aanmelden bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 9. 5

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 10. 6.1

  Tijdsplanning: 20 minuten, agendapunten 6.1 en 6.2 gezamenlijk behandelen

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
  In deze commissie wordt de rapportage Risicoparagraaf (bijlage 1) behandeld.

  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 23 mei aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.

  00:51:17 - 00:51:28 - G.W.A. Temmink
  00:51:30 - 00:51:31 - C.L.M. van den Berge
  00:52:08 - 00:52:15 - C.L.M. van den Berge
  00:52:16 - 00:52:48 - D. de Clerck
  00:52:48 - 00:52:49 - C.L.M. van den Berge
  00:52:52 - 00:54:25 - J. de Bat
  00:54:25 - 00:54:26 - C.L.M. van den Berge
  00:54:27 - 00:54:31 - G.W.A. Temmink
  00:54:31 - 00:54:32 - J.P.P. Hinssen
  00:54:51 - 00:54:52 - C.L.M. van den Berge
  00:55:28 - 00:55:47 - C.L.M. van den Berge
  00:56:33 - 00:56:34 - C.L.M. van den Berge
  00:56:35 - 00:57:28 - J. de Bat
  00:57:28 - 00:57:29 - C.L.M. van den Berge
 11. 6.2

 12. 7

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen
  Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor dinsdag 23 mei, 9.00 uur melden bij de commissiegriffier via me.trimpe@zeeland.nl.

 13. 8

  Tijdsplanning: 15 minuten voor gehele agendapunt

  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies PS-toezegging nr. 138 als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  De overige nummers blijven staan.

 14. 9
  Volgende vergadering: vrijdag 23 juni 2023, 9.00 uur
 15. 10

  01:08:58 - 01:09:09 - C.L.M. van den Berge
 16. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier

  00:58:30 - 00:58:37 - B.A. Schutz
  00:59:21 - 00:59:43 - C.A.H.M. Govaert
  01:00:02 - 01:00:03 - C.L.M. van den Berge
  01:03:49 - 01:04:01 - C.L.M. van den Berge
  01:04:01 - 01:04:09 - C.A.H.M. Govaert
  01:05:07 - 01:05:11 - W.H. Kok
  01:05:11 - 01:05:13 - C.L.M. van den Berge
  01:05:18 - 01:05:43 - C.L.M. van den Berge
  01:06:30 - 01:06:36 - D. de Clerck
  01:06:37 - 01:07:04 - A.L. Boone
  01:07:16 - 01:09:09 - C.L.M. van den Berge
 17. 104

 18. 105

 19. 106

 20. 108

 21. 109

 22. 111