Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

vrijdag 23 juni 2023

09:00 - 12:00

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Tijdsplanning totaal: 60 minuten, waarvan 30 minuten voor IPO

 4. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.3

  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 6. 3.4

  Deze vragen vóór woensdag  21 juni a.s. om 9.30 uur aanmelden bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 7. 4

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 8. 5

 9. 7

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen
  Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor dinsdag 20 juni 9.00 uur melden bij de commissiegriffier via me.trimpe@zeeland.nl.

 10. 8

  Tijdsplanning: 10 minuten voor gehele agendapunt
  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies PS-toezegging nr. 179 als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  De overige nummers blijven staan.

 11. 9
  Volgende vergadering: vrijdag 8 september 2023, 9.00 uur
 12. 10
  Sluiting
 13. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier