Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Agendapunten gedeputeerde Van der Maas: 3.1, 5, 6
  Agendapunten gedeputeerde Van der Velde: 6
  Agendapunten gedeputeerde De Bat: 7 en 8

 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Tijdsplanning totaal: 75 minuten, waarvan 15 minuten voor IPO, en 30 minuten voor Brief IPO over Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid'

 4. 3.1

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 5. 3.1.1

 6. 3.1.2

  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
  Met deze brief worden tevens commissietoezeggingen nr's. 58 en 59 afgehandeld. Zie ook agendapunt 10, Toezeggingenlijst.

 7. 3.2

  Afdoeningsvoorstel: informeren

 8. 3.3

  Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 9. 3.4

  Deze vragen vóór woensdag 11 januari a.s. om 9.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Afdoeningsvoorstel: informeren

 10. 4

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 11. 5

  Tijdsplanning: 60 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen)
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 10 januari aanstaande, 10.00 uur, in het bezit te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.
  Er zijn vragen ingediend door de fracties van PvdA, PvdD en CU. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 12. 6

 13. 7

  Tijdsplanning: 20 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Deze brief is ter behandeling teruggevraagd op verzoek van de commissie Bestuur, met daarbij te betrekken de eventuele opmerkingen van de Auditcommissie van 18 oktober 2022 (ter kennisneming geagendeerd bij commissie Bestuur 25 november 2022).
  Er zijn vragen ingediend door de CU-fractie. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 14. 8

  Tijdsplanning: 10 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
  Deze brief is ter behandeling teruggevraagd op verzoek van de fracties van PvdA/GL en D66.
  Er zijn vragen ingediend door de fracties van PvdA/GL en D66. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

 15. 9

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen
  Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor dinsdag 10 januari 2023, 9.00 uur melden bij de commissiegriffier via me.trimpe@zeeland.nl.

 16. 10

  Tijdsplanning: 15 minuten voor gehele agendapunt
  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies commissietoezeggingen nr's. 58, 59 en 63, en PS-toezegging nr. 125 als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  De overige nummers blijven staan.

 17. 11
  Volgende vergadering: vrijdag 10 februari 2023, 9.00 uur
 18. 12
  Sluiting
 19. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het doel van de teruggevraagde behandeling
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden gemeld bij de commissiegriffier

 20. 101

 21. 102

 22. 104

 23. 105

 24. 106

 25. 107

 26. 108

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

 27. 109

 28. 110

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming